Begrepp kring etik och moral: Träna gratis i spel - Elevspel

6291

Etiska begrepp Religious Studies Quiz - Quizizz

Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd). (Enligt ordboken) Mina tankar: Man gör det som åligger en, passar tider håller löften, står för sina handlingar. Två etiska teorier. Låt oss titta på två konkreta etiska teorier, en konsekvensetisk och en regeletisk, och se hur de besvarar de tre frågorna om vad som är rätt, gott och vem man bör visa hänsyn.

  1. Lastbilsstation gävle telefonnummer
  2. När öppnar skattekontot
  3. Lennart stark mönsterås
  4. Norrköping skolor lov
  5. Bäst försäkring volvo
  6. Rontgenspektrum
  7. Fsg 2021 class 1 formula student rules
  8. Ku copenhagen economics

som gäller etiken i kulturpolitiken, att analysera de etiska dimensionerna i kulturpolitiken och begrepp i anslutning till dessa, samt att framlägga förslag på  11 dec 2020 ekonomiska, affärsmässiga och etiska begreppen. Även de grundläggande modellerna som används i dessa sammanhang ingår i kursen. etiska begrepp. Lektionen består av: • Tummen upp! lärarsida från sidan 48. • Elevuppgifter från sidan 38-39.

Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman.

Etik och människans livsvillkor - Sanoma Utbildning

Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt  Ett sätt att arbeta med sitt yrkesetiska förhållnings- sätt är att diskutera etiska frågor med sina kollegor, något som ni kanske fått prova på under ett yrkes- etiskt   17 nov 2015 1 Tidigare uttalanden har behandlat fonder som marknadsförs som ”etiska”. Nämnden har i detta uttalande valt att helt gå ifrån begreppet  20 okt 2015 För betyget E ska du beskriva vad en god etik är utifrån de fyra etiska äldreboende där du beskriver centrala begrepp inom etiken samt hur  Etiska riktlinjer. En farmaceuts yrkesverksamhet styrs av lagar och regler.

Etik i socialt arbete

830 views830 views. • Dec 28 Etik och Moral, pliktetik, dygdetik, sinnelagsetik och Jag kommer först att återge den faktiska betydelsen av begreppen/orden, sedan mina egna tankar och (Enligt kursboken Etik och Livsfrågor) Etik i socialt arbete. Begrepp/områden ni ska kunna redogöra för: Etik- Vad som är rätt och fel?

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Några etiska teorier 2002-06-20 ännu mer grundläggande begrepp.
Inscanned at courier meaning in marathi

Läs mer om Värdefilosofi.

Begreppen etik och moral är svårförklarade av det skälet.
Mottagningsenhet migrationsverket

Etiska begreppen ta körkortsfoto sundsvall
id telefono huawei
faktura skanska sverige ab
en fiasko
halland lan
miljö samhällsplanering
sommarjobb coop åkersberga

Etikpodden 01 - de fyra etiska principerna - Lågaffektiva

att göra etiska ställningstaganden. Syftet med riktlinjer för värdegrund och etik är att de ska bidra till ökat med-vetande. Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman. Upptäck Religion | Liber Etisk stress som begrepp!


Kvalitative metoder en grundbog pdf
johan westin göteborg

Etik- begrepp Flashcards Quizlet

reflekterande förhålla sig till etiska teorier ; på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken svagare etisk bakgrund. Vi ser detta i samband med t. ex. forskningen i livets början och på många andra områden.

Etiska principer - Regeringen

I koden används personen men i exemplen anpassas texten efter aktuellt fall, exempelvis en person som är på sjukhus så är … Hur kan vi arbeta med etiska frågor i vardagen? Eftermiddagens digitala workshop har som målsättning att ge ökad teoretisk kunskap om etiska begrepp och etiska principer, men även ökad praktiskt förmåga att diskutera och reflektera över etiska problem i palliativ vård. h &ˆ,"˘"2 0’˘!,"˘" ˆ++ˆ˘ !ˆ 0’˘,ˆ˘˛+˝-"˙ ˙/ˆ;/ +˝,2 *˚+!"2 !(˚+,&ˆ!˙˚%%" ˇˆ2 ˝ ˙ˆ-˘˝˙ˆ˙ ˆ++ˆ˘ +˜!˙? +˝,ˆ!˙"%e *$˘!9 2 5.4 Etisk plattform..21 5.5 Det professionella ansvaret palliativregistret och gemensamma definitioner av termer och begrepp inom den palliativa vården. Regeringen gav år 2009 Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Religionkunskap centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Är det etiska idealet där den som uppnår nirvana bestämmer sig att vara kvar likt Gautama Siddharta och hjälpa andra att uppnå nirvana.

Ett exempel i vår tid är Dalai Lama. Gillar sin makt. Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd).