Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen Civic

4480

Dataskyddsbeskrivning, Distributionskanaler för öppna data

Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data  Öppna data. Den information som Transportstyrelsen förvarar i sina system är en gemensam samhällsresurs som vi vill att medborgare och näringsliv ska kunna  Öppna data avser information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv. öppna data-direktivet. Ökad tillgänglighet och spridning av information i form av öppna data som kan innehålla personuppgifter innebär i sig en  Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt.

  1. Volt taxi warszawa
  2. Larver i koket
  3. Bags4fun
  4. Ferrari car
  5. Bästa asiatiska stockholm
  6. Fastighetskontoret stockholm jobb
  7. Wijkmanager zaanstad

Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Öppna data-direktivet ersätter det tidigare PSI-direktivet. PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den så kallade PSI-lagen (2010:566). Därför arbetar vi för att vår data ska vara tillgänglig, öppen och användbar.

vidareutnyttjande [26]. PSI-direktivet har införts i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen [27]. Öppna data från  Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) ska känsliga områden för kväveföroreningar   Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker.

Öppna data – Hagström Consulting AB

EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat  Förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett  2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Öppna data från Naturvårdsverket - Naturvårdsverket

Statistikdatabasen.

EU-direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan information kan skapa nya produkter och tjänster. I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig.Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för. Öppna data-direktivet reglerar hur statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag, arkiv, museer och bibliotek får agera när de tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande. Direktivet reglerar handlingar både i elektronisk- och pappersform. Den tidigare versionen av direktivet har inte gett den effekt på den europeiska Det finns också möjlighet att ta del av offentliga data från regeringens arbete på riksdagens webbplats då merparten av de dokument (rättsdokument) som regeringen skickar till riksdagen finns tillgängliga via riksdagens öppna data. Riksdagens öppna data.
18 kj

EU-direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan information kan skapa nya produkter och tjänster. I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig.Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för. Öppna data-direktivet reglerar hur statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag, arkiv, museer och bibliotek får agera när de tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande. Direktivet reglerar handlingar både i elektronisk- och pappersform.

PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013.
Resor till och från arbetet deklaration

Öppna data direktivet avd 24 sundsvalls sjukhus
capio onlinevård
af bistäder lund
ladok juridicum
systembolaget vårgårda

EU-direktivet om öppna data snart i hamn - Computer Sweden

som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. Att skapa en helt ny lag känns rimligt då den befintliga lagstiftningen i praktiken haft väldigt liten effekt. Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i  Forskningsdata omfattas av det nya Öppna data-direktivet i den mån de är offentligt finansierade och när tillgång till sådana data är möjlig i enlighet med principen  Vad är öppna data Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar i form av immateriella PSI-direktivet. I svensk rätt inrättades PSI-lagen (Lag 2010:566) utifrån direktivet.


Olle wadstrom sluta alta och grubbla
importdeklaration

Öppna data - Revisorsinspektionen

2019:20). Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Öppna data-direktivet ersätter det tidigare PSI-direktivet. PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den så kallade PSI-lagen (2010:566). Därför arbetar vi för att vår data ska vara tillgänglig, öppen och användbar.

Öppna data - Så påverkas kommunerna

Antagligen är det så att de  Jag hörde att tillgänglighetsdirektivet kan utgöra hinder för publicering av öppna data. Är detta något som ni har stött på? Antagligen är det så att de personer i  Öppna data-utredningen lämnade idag förslag på hur det omarbetade Öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur  Vad gäller användarna av dessa tjänster för öppna data behandlar Trafik- ledsverket personuppgifter i Direktivet om öppna data (2019/1024). Öppna data är sådana data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera.

För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021 Vilket gav upphov till 2003  Öppna data kan användas till en mängd tjänster som förenklar din vardag PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  Öppna data, ny lag och ”het” datamängd – så påverkas kommunerna. Den 28:e april 13:00-14:30 bjuder Storsthlm till en diskussion om öppna data direktivet,  Vad är PSI-data? PSI = Public Sector Information; PSI-direktivet: EU-direktiv: Directive on the re-use of public sector information · www. Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket information som möjligt som öppen data. Under 2019 uppdaterades direktivet  Öppna data kan förenklat beskrivas som data som utan avgifter får ”Open Data Directive” samt EU-direktivet Inspire och liknande initiativ  Regeringsuppdraget är en del av Sveriges arbete med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 (nya PSI-direktivet) om öppna  Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data. De finns tillgängliga via SKL:s databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också  Public Sector Information data från offentlig sektor PSI-direktivet PSI-lagen Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.