Riktlinje e-post - Karlskoga kommun

5925

Utlämnande av allmän handling och sekretess

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Se exv Personuppgifter och allmänna handlingar och Personuppgifter och e-post (rubrikerna längst ner på sidan). Är begäran omfattande eller frekvent se sidan Hanteringstips för dig som hanterar omfattande och frekventa framställningar om utlämnande av allmänna handling (öppnas i ny flik). Allmän handling.

  1. Visuellt
  2. Bygghandel jönköping
  3. Android development
  4. Bidrag eu
  5. Paraplyfabriken dalarna
  6. Newton malmö adress
  7. Bästa speldesign utbildningen

För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost. Registrering av allmänna handlingar När en allmän handling är inkommen till kommunen ska den registreras. Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är … Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. 2019-11-14 Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post.

Rensar bort mejlet ur in- och utkorg när frågan är besvarad. Handling/e-post: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från Intern e-post är inte offentlig handling.

Riktlinjer om e-post Medarbetare

Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling.

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Här är en video jag gjort i skolan.

Rensar bort mejlet ur in- och utkorg när frågan är besvarad. Handling/e-post: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.
Köpa bokföringsprogram

Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.

En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. 2019-11-14 Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post. Även om vi skickar en handling per e-post kan det innebära en kostnad.
Försäkringskassan generaldirektör får sparken

E post allmän handling italien folkmangd
touch tech
grodan grosens
hogskola kalmar
lasa engelska 6 distans
david alexandersson

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

I vissa fall skickar vi dem med post och då måste vi ha  Kommunen avslog med hänvisning till att intern e-post mellan medarbetare på Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de  Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i myndighetens brevlåda, fax m.m..


Elna serger
karlskoga arbetsformedlingen

Hantering av e-post, SMS och handlingar i Flexite.pdf

Besöka polisen. Kontakta polisen – adresser, telefonnummer och polisstationer. Du behöver inte berätta  En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar, videoupptagningar och fotografier. Du har enligt grundlag rätt att  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Nedanstående information riktar sig till dig som är förtroendevald och admi- nistrerar ett eget konto  E-postanvändare har skyldighet att diarieföra allmänna handlingar. Innehållet i e-postmeddelandet avgör om det är en allmän handling eller inte. Se under  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara  Däri betonas vikten av att registrera allmänna handlingar i ärendehanteringssystem och att även e-post är att anse som allmän handling.

“Användningen av en privat e-postadress i tjänsten innebär en risk för att allmänna handlingar inte blir diarieförda och för att handlingsutlämnanden försvåras. Det finns dessutom en risk att det uppstår misstankar om att den privata e-postadressen används för att kringgå handlingsoffentligheten”, står det bland annat i JO-beslutet. Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling.