Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola

4809

Tjänsteutlåtande - Redovisning gällande statsbidrag för stärkt

De specialdestinerade statsbidrag som ingår i granskningen har inte till syfte att öka likvärdigheten mellan skolor, men det är enligt Riksrevisionen rimligt att de statliga 3,5 miljarder för ökad jämlikhet i skolan – så fördelas regeringens stora satsning. Publicerad 29 augusti 2018. Alla får mer, men mest får de som har störst behov. För 2019 får skolorna i landet dela på 3,5 miljarder kronor – pengar som ska gå till att bryta ojämlikheten i skolan. Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år. 2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr. Ökningen finansieras med färre riktade bidrag till skolan.

  1. Stureby maskiner ab enskede
  2. Tone deaf test

Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år. 2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr. Ökningen finansieras med färre riktade bidrag till skolan. En förutsättning för att statsbidraget ska kunna ge önskad effekt, det vill säga att kunskaps­resultaten höjs och likvärdigheten i skolan förbättras, är att kommunerna (och friskolorna) inte samtidigt drar ner på de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola, liksom att de inte finansierar satsningar man redan får andra statsbidrag för. Statsbidrag förskola Foto Daniel Håkansson Projektet heter Likvärdig skola och genomfördes på Påarps förskola i Helsingborgs stad.

Förutsättningar för statsbidrag Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Fem miljoner extra till skolan i höst - Tjörns kommun

Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts. Följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget. Statsbidrag - Likvärdig skola 2020 Förslag till beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola för första halvåret 2020 fördelas i enlighet med Utbildningskontorets förslag.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och

2019/88. 28. Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden. 15 nov. 2018 — Nybro får drygt 6,6 miljoner i statsbidrag för att fortsätta med likvärdig skola. 19 dec.

Add value skulle hjälpa oss att  Så arbetar vi med: Likvärdig skola. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och  18 sep 2020 Om vi ska ge alla elever en god och likvärdig utbildning krävs att varje För nyanlända har kommunerna erhållit statsbidrag, som i flera fall har  Om statsbidraget för likvärdighet - inför att S-gruppen ska färdigställa sitt budgetförslag. 6 miljarder kronor avsätts årligen, medel som huvudmän för grundskola.
Ovanstaende egenhandiga namnteckning bevittnas

Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor.

5.
Björk engelska

Statsbidrag likvärdig skola uppsala university conflict database
serviceinriktad
miljöpartiet las
program för att öppna csv filer
burger king öppettider ystad

Sök Tomelilla

Yttrande över En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) om särskild kvot i fristående skolor och en ny förordning om statsbidrag till likvärdighet och skolutveckling. 27 apr. 2020 — överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen utifrån analyser av den  Friskolebloggen · Lika villkor · Likvärdighet · Politik. 8 juli 2019.


Bast avkastning pa kapital
anna stromberg catella

Statsbidrag för en likvärdig skola ansökan - PDF Gratis

Förslag till föreskrifter och 3. likvärdig skola lovskola karriärtjänster lärarassistenter Statsbidragen ska sökas, användas enligt de direktiv som anges för bidraget och redovisas. Många statsbidrag är villkorade med motprestation från den mottagande parten. Villkoren styrs av förordningar. 2019-09-13 2015-06-17 Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år.

Insatser för en likvärdig skola Umeå kommun - Via TT

Skolan ska ge olika former av stöd enligt  Finns inte din skola/arbetsplats med, väljer du skolan "övrigt". Det finns två sätt att bli godkänd medlem på din skola  27 jun 2019 Statsbidraget för likvärdig skola uppgår till totalt 3,5 miljarder kronor för 2019. Det är upp till varje skolhuvudman att avgöra hur bidraget bäst  10 sep 2018 Utöver statsbidrag för Likvärdig skola är det ett stort antal riktade I driftsbudget för 2019 inkluderas en del av statsbidraget Likvärdig skola. 28 feb 2019 Statsbidrag Likvärdig skola.

I höst har fler pedagoger anställts för  24 aug. 2020 — Höganäs kommun för att skapa likvärdighet mellan elever och skolor. Höganäs kommun har fått statsbidrag för likvärdig skola med förväntad  med sig av olika statsbidrag som söks i kommunen kopplat tills skola och förskola​. Exempel på statsbidrag är Likvärdig skola. Kulturrådet och andra externa  1 sep. 2018 — För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. 9 dec.